news & events

Australia Student Services Organization

Sydney
กลับเมนุบน
Australian College Of English ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่และเก่าแก่่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาแห่งนี้ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาหลายประเทศทั่วโลก โดยมีสาขาอยู่ที่ Sydney,Sydney City, Manly, Bondi Junction Campus, Brisbame Cairns ,Perth และ Darwin
Australian Pacific College เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยทางสถาบันมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย สถาบันแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ที่ Kent Street,Clarence Street,Manly และ Bondi Junction
Ability Education เป็นสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษที่มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองกับนักเรียนเป็นสถาบันที่มีอาจารย์ที่มีคุณภาพโดยสถาบันนั้นมีที่ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองซิดนีย์ทำให้สามารถสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
Holmes Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1963 โดดเด่นในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ปัจจุบันทางสถาบันมีวิทยาเขตอยู่ที่ Melbourne,Sydney,Brisbane,Gold Coast และ Cairns
International House Sydney ก่อตั้งในปี ค.ศ.1988 เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังได้พบกับวัฒนธรรมต่างๆจากเพื่อนชาวต่างชาติ มีที่ตั้งอยู่ Manlyซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองซิดนีย์เดินทางสะดวกทั้งโดยรถประจำทางและเรือเฟอร์รี่
Sydney College of Englishเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความเก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์ ซึ่งได้เปิดการสอยภาาาอังกฤษมานานกว่า 22 ปี โดยมีนักเรียนจากทั่วโลกให้ความสนฝจในการเรียนที่สถาบันแห่งนี้ โดยที่ตั้งของทางสถาบันอยู่ที่ Mountain Street ซึ่งใกล้กับ University of Sydneyทำให้มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย
Sydney English Academy โรงเรียนมี 3 สาขา ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงลอนดอน Bloomsburg Academy ,Piccadilly Centre และTrafalgar Centre เป็นโรงเรียนที่ค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก แต่คุณภาพการเรียนการสอนนั้นถือได้ว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง รวมถึงโรงเรียนมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับเพื่อนนักเรียนซึ่งทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนต่างชาตด้วย
ABC College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney ได้รับการรับรองมาตรฐาน สถาบันมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันให้บริการนักเรียนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง อาจารย์ผู้สอนพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการให้ข้อมูลกับนักเรียน
AIT เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในด้านวิชาการ IT โดยเฉพาะ สถาบันมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน IT ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนที่สถาบันแห่งนี้นักเรียนจะได้รับความรู้จากอาจารย์ผุ้สอนอย่างเต็มความสามารถ สถาบันตั้งอยู่กลางเมือง การคมนาคมสะดวก มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
Access Language Centre ก่อตั้งปี 1997 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ผู้สอนเป้นเจาของภาษาซึ่งมีประสบการณ์โดยตรง ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าการเรียนที่สถาบันแห่งนี้จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนที่เรียนที่สถาบันแห่งนี้มาจากทั่วโลกมากกว่า 40ประเทศทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนๆหลากหลายชาติห้องเรียนมีขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผู้สอนเข้าถึงนักเรียนในการดูแลอย่างเต็มที่
ACL เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีคุณภาพสูง นักเรียนที่เรียนกับ ACL จะได้รับการสอนคุณภาพสูง อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่ทันสมัย สถาบันให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนแบบเข้มงวด โดยได้รับการรับรองจาก NEAS ซึ่งเป็นสมาชิกของ English Australia สถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆ
Cambridge College International เป็นสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมือง Sydneyอาจารย์ผ๔้สอนมีประสบการณ์ในการสอนโดยตรงเน้นการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของธุรกิจมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆการเดินทางสะดวก
Central College เปิดสอนมากว่า 17 ปี มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย มีนักเรียนมาจากทั่วโลก ทำให้มั่นใจในการเรียนการสอนของที่นี่ได้ การคมนาคมสะดวก
Charles Sturt University เปิดครบ 20 ปีเมื่อปี 2009เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแผนกวิชาให้เลือกมากตามความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกมีอุปกรณ์การเรียนที่ดี
Lloyds International College มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ ค่าเรียนไม่แพง มีให้เลือกเรียนทั้งรอบเช้าและบ่ายตามความต้องการ การคมนาคมสะดวกเนื่องจากสถานที่เรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนมาก
Macquarie City Campus มีที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไป Wynyardการคมนาคมสะดวกมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาปริญญาตรีและปริญญาโทอาจารย์ผู้สอนเพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนทำให้นัดกเรียนมั่นใจในการที่จะเลือกเรียนที่นี่แล้วจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่แน่นอน
MEGT Institute เป็นสถาบันที่ได้ขึ้นชื่อในด้านการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งสถาบันแห่งนี้เน้นทักษะในการปฎิบัติ รวมถึงทางด้านวิชาการ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพสูง มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเใืองทำให้เดินทางสะดวก
Merrcury College เป็นสถาบันสอนภาษาที่ตั้งอยู่บริเวณหาด Bondiซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองห้องเรียนมีขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผุ้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษากับนักเรียน
Metro English College เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในซิดนีย์ อาจารย์ผุ้สอนเป็นผู้มีคุณวุฒและิมีความเชี่ยวชาญในการสอน ราคาไม่แพง มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำให้การคมนาคมสะดวก มีอุปกรณ์การเรียนที่ันสมัย มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
North Sydney English College เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูงอาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพสูงมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาโดยตรงการใช้ชีวิตในสถาบันแห่งนี้มีวัฒนธรรมที่เป็นกันเองสถาบันตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟสถาบันมีกิจกรรมต่างๆที่จัดไว้ให้ได้เรียนรู้ด้วย
Pacific Gateway มีสองวิทยาเขตคือ Sydney และ Brisbane เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพสูง ห้องเรียนมีขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมหลังจากที่เรียนคอร์สหลักเสร็จสิ้น ซึ่งสถาบันแห่งนี้จะต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเท่านั้น จึงสามารถมั่นใจได้กับการเลือกเรียนที่แห่งนี้แล้วจะได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่
The Sydney Business and Travel Academy เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนหลักสูตรด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว ได้รับการรับรองโดย (VETAB) New South Wales Vocational Education and Training Accreditation Boardทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนได้รับมาตรฐานระดับชาติ
SYDNEY COLLEGE OF BUSINESS AND IT (SCBIT) เป็นสถาบันที่โดดเด่นในเด้านวิชาบริหารธุรกิจและ IT อาจาย์ผู้สอนมีประสบการณ์ตรงในหลักสูตรที่าอน หลักสูตรที่สอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยครบครัน มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆ มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมปลอดภัย
Sydney School of Business and Technology เป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับการอาชีพซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนโดยตรงห้องเรียนทันสมัยอุปกรณ์การเรียนครับครันสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองการคมนาคมสะดวก
Step One College มีที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ การคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อาจารย์ผู้สอนมีประสอบการณ์ในด้านการสอนภาษา มีเจ้าหน้าที่คอยให้ปรึกษาในด้านต่างๆ มีกิจกรรมต่างๆจัดให้นักเรียนเพื่อได้เรียนรู้วัฒนธรรม

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
Brisbane
กลับเมนุบน
Australian College Of English ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่และเก่าแก่่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาแห่งนี้ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาหลายประเทศทั่วโลก โดยมีสาขาอยู่ที่ Sydney,Sydney City, Manly, Bondi Junction Campus, Brisbame Cairns ,Perth และ Darwin
HHH International College มีที่ตั้งอยู่กลางเมือง Brisbane ่รัฐ Queenslandสภาพแวดล้อมภายในเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยูู่่อีกทั้งค่าครองชีพไม่สูงมากทำให้นักเรียนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษรวมถึงประเพณีต่างๆของออสเตรเลียตัดสินใจเข้ามาเรียนที่แห่งนี้
Holmes Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1963 โดดเด่นในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ปัจจุบันทางสถาบันมีวิทยาเขตอยู่ที่ Melbourne,Sydney,Brisbane,Gold Coast และ Cairns
Sarina Russo School Australia มีที่ตั้งอยู่กลางเมือง Brisbaneโดยมีการคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบายอีกทั้งยังมีห้องเรียนที่ใหญ่และทันสมัยซึ่งนักเรียนไทยยังมีไม่มากจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะไปศึกษาแบบที่ไม่ต้องการเจอคนไทยเยอะๆซึ่งสถาบันแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลกมาศึกษาที่แห่งนี้
Shafston International College เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่มีนักเรียนหลากหลายชาติ ทำใ้ห้สามารถได้เรียนรู้ถึงวัฒธรรมต่างๆกับเพื่อนนนักเรียนด้วยกันได้ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเใือง Brisbane มีการคมนาคมที่สะดวก คนไทยไม่เยอะ
Hibernia Institute เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสถาบันมีความภูมิใจที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่น่าจดจำมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับการคมนาคมสะดวกสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีเจ้าหน้าทีคอยดูแลนักเรียน
James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจและการวิจัย การคมนาคมสะดวกเนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนมานาน
Pacific Gateway มีสองวิทยาเขตคือ Sydney และ Brisbaneเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพสูงห้องเรียนมีขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมีให้เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมหลังจากที่เรียนคอร์สหลักเสร็จสิ้นซึ่งสถาบันแห่งนี้จะต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเท่านั้นจึงสามารถมั่นใจได้กับการเลือกเรียนที่แห่งนี้แล้วจะได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
Perth
กลับเมนุบน
Australian College Of English ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่และเก่าแก่่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาแห่งนี้ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาหลายประเทศทั่วโลก โดยมีสาขาอยู่ที่ Sydney,Sydney City, Manly, Bondi Junction Campus, Brisbame Cairns ,Perth และ Darwin
Kingston International College เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Perth การเดินทางจากสถาบันไปยังสถานีรถไฟใช้เวลาไม่นาน สถาบันตั้งอยู่ใกล้กับหอสมุดของรัฐ Western Australia และ พิพิธภัณฑ์ของรัฐ Western Australia
Milner International College of English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแกที่สุดของเมือง เป็นสถาบันคุณภาพได้รับการรับรองจากรัฐบาลและ NEAS Australiaมีตั้งอยู่ใจกลางเมืองการคมนาคมสะดวก
Perth Institute Western Australia เป็นสถาบันเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางเมืิอง Perth สถาบันแห่งนี้เน้นการเรียนการสอนในด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว ทางสถาบันมีอุกรณ์การเรียนที่พร้อมเพียง ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่
College of Innovation & Industry Skills เป็นสถาบันเอกชนชั้นนำแห่งหนึง หลักสูตรการเรียนได้รอบการยอมรับในระดับชาติ สถาบันมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในหลักสูตร รวมถึงการใช้ชีวติในออสเตรเลียอีกด้วย

View this events     โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
Melbourne
กลับเมนุบน
AMI Education เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรให้เลือกเรียนทั้งภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ซึ่งทางสถาบันนั้นมี 2 วิทยาเขตในเมือง Melbourne อยู่ที่ Collins Street และ Swanston Street
Carrick Institute of Education เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนมานาน โดยมีรางวัลการันตีคุณภาพหลักสูตรการศึกษา ทางสถาบันมีหลักสูตรภาอังกฤษสอนแล้วยังมีหลักสูตร ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสู นักเรียนของทางสถาบันจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้นักเรียนอย่างครบครัน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา
Hales Institute เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดใน Melbourneโดยเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรอนุปริญญาจนถึงอนุปริญญาขั้นสูงที่ตั้งของสถาบันนั้นตั้งอยู่ใจกลางของย่านธุรกิจจึงทำให้การคมนาาคมสะดวก
Holmes Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1963 โดดเด่นในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ปัจจุบันทางสถาบันมีวิทยาเขตอยู่ที่ Melbourne,Sydney,Brisbane,Gold Coast และ Cairns
Nova Institute of Technology เป็นสถาบันเอกชนที่อยู่ใน Melbourne
Ozford College เป็นสถาบันสอนภาษาที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในตัวเมืองเมลเบิร์น การคมนาคมสะดวกสบาย สถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษากับนักเรียนในเรื่องต่างๆ สถาบันมีนักเรียนจากหลายชาติมาเรียน จึงทำให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ ทำให้ได้พบกับเพื่อนต่างชาติต่างภาษาหลายประเทศ
Barkly วิทยาลัยนานาชาติมุ่งมั่นที่จะนำเสนอการศึกษาคุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตธุรกิจการคมนาคมสะดวกมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษากับนักเรียนดูแลเหมือนกับครอบครัวอีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
Gold Coast
กลับเมนุบน
Holmes Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1963 โดดเด่นในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ปัจจุบันทางสถาบันมีวิทยาเขตอยู่ที่ Melbourne,Sydney,Brisbane,Gold Coast และ Cairns
St.Giles International
AICOL ก่อตั้งปี 1993สถาบันแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพมีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ
Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ห้องเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผู้สอนดูแลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจารย์ผู้สอนนั้นมีประสบการณ์ในการสอนมาก ทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าการเรียนจากที่นี่จะทำให้ได้รับความรู้อย่างเต็มความสามารถ

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
Cairns
กลับเมนุบน
Holmes Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1963 โดดเด่นในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ปัจจุบันทางสถาบันมีวิทยาเขตอยู่ที่ Melbourne,Sydney,Brisbane,Gold Coast และ Cairns

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
Tasmania
กลับเมนุบน
University of Tasmania เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย คมปัสที่ใหญ่และกว้างขวาง อยู่ที่ Hobart และ Launceston ซึ่งทั้ง 2แคมปัสตั้งอยู่ใจกลางเมืองการเดินทางสะดวกสบาย

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
Darwin
กลับเมนุบน

International College of Advanced Education ได้รับการรับรองโดย Australian National Training Authority อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัตครบถ้วน มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน สถาบันได้รับการยอมรับในระดับชาติ

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
Wollongong
กลับเมนุบน

University of Wollongong เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลออสเตรเลีย ก่อตั้งในปี 1951 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทัยสมัย มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดรับตั้งแต่ ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก อีกทั้งยังมีเปิดสอนภาษาให้นักศึกษาได้ปรับพื้นฐานด้านภาษาด้วย

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
Adelaide
กลับเมนุบน

SA Adelaide Language Centre มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจเรียนทุกระดับอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง
South Australian College of English เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนที่มีมาตรฐาน ผู้ที่มาเรียนจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากลาย มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
University of South Australia (UniSA) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ South Australiaี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้นักศึกษาได้ใช้การคมนาคมสะดวกมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยรวมถึงทางด้านเทคโนดลยีใหม่ๆที่นำมาใช้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
11.01.2009

 สัมมนาแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ...

[more]
22.09.2010

 BEDAC ใส่ใจเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงแดนไกล.

[more]
23.09.2010

 เยี่ยมน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...

[more]