news & events

France Student Services Organization

Paris
กลับเมนุบน

AIM ก่อตั้งขึ้นปี 1992มีที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสซึ่งถอืว่าเป้นเมืองที่ผู้คนหลงใหลมีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ชมหลากหลายเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
IESEG ก่อตั้งขึ้นในปี 1964มีที่ตั้งอยู่ 2 วิทยาเขตคือ Lille และ Paris มีขนาดสถาบันที่เป็นมาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 150 แห่งใน 43ประเทศ

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
Lille
กลับเมนุบน
IESEG ก่อตั้งขึ้นในปี 1964มีที่ตั้งอยู่ 2 วิทยาเขตคือ Lille และ Paris มีขนาดสถาบันที่เป็นมาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 150 แห่งใน 43ประเทศ

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
11.01.2009

 สัมมนาแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ...

[more]
22.09.2010

 BEDAC ใส่ใจเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงแดนไกล.

[more]
23.09.2010

 เยี่ยมน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...

[more]