news & events

United States of America Student Services Organization

Boston
กลับเมนุบน
EC English เป็นสถาบันที่มีคุณภาพทางการเรียนการสอน ซึ่งรับการยอมรับจาก British Council ขนาดของห้องเรียนมีขนาดเล็กจะให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ทางสถาบันยังมีอุปกรณ์การเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนด้วย
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
FLS International เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำ ที่เปิดการสอนมากว่า 20 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตัน ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์ของอเมริกา ตั้งอยู่ใกล้ Boston Commonซึ่งเป็นสวนสาธารณะของบอสตันการเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้กับสถานีรถใต้ดินมีชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
GEOS Language Instituteสถาบันภาษาชั้นนำที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกโดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนเหมือนกันทั่วโลกสถาบันตั้งอยู่กลางตัวเมืองบอสตันใกล้สวนสาธารณะบอสตันชั้นเรียนมีขนาดกลางทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน
Language Studies International เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกซึ่งสถาบันมีคุณภาพการสอนที่ดีเยี่ยมและมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคำแนะนำคำปรึกษานักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
Talk International เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่จะมอบความรู้ วัฒนธรรม จะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันให้โรงเรียนแห่งนี้ สถานที่เรียนมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีที่สุด มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ใช้สอย มีการจัดกิจกรรมทางสังคมให้กับนักเรียนเพื่อได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
California
กลับเมนุบน
EC English เป็นสถาบันที่มีคุณภาพทางการเรียนการสอน ซึ่งรับการยอมรับจาก British Council ขนาดของห้องเรียนมีขนาดเล็กจะให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ทางสถาบันยังมีอุปกรณ์การเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนด้วย
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
GEOS Language Instituteสถาบันภาษาชั้นนำที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกโดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนเหมือนกันทั่วโลกสถาบันตั้งอยู่กลางตัวเมืองบอสตันใกล้สวนสาธารณะบอสตันชั้นเรียนมีขนาดกลางทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน
Poly Language Institute เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงก่อตั้งมา 40 ปี มีทั้งหมด 3 วิทยาเขตคือ Pasadena,Los Angeles และ Irvine ในทุกๆ 4 สัปดาห์ ทั้ง 3 แคมปัสรองรับนักเรียนประมาณ150คนสถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะเน้นในด้านฟังพูดอ่านและเขียนเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
St Giles International เป็นสถาบันสอนภาษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1955เป้นสาขาที่อังกฤษอเมริกาแคนนาดาและบราซิลมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนโดยทางโรงเรียนได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาไว้สำหรับให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหาต่างๆ
American Academy of English เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1982ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอุปกรณ์การเรียนทันสมัย
Academy of Art University มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง San Francisco เป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน มีความเชี่ยวชาญในสาขา Art,Design,Animation Architecture,Game Design,Multimedia Communication

UC Berkeley Extension ก่อตั้งในปี 1868 เป็นสาขาหนึ่งของ University of Californiaเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์
Brandon College ก่อตั้งขึ้นในปี 1938 ชั้นเรียนเริ่มทุกๆวันจันทร์ มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง ชั้นเรียนขนาดเล็กทำให่อาจารย์ผุ้สอนดูแลได้อย่างทั่วถึง อาจารย์ผู้สอนได้รับการรับรอง
California State University Fullerton ก่อตั้งในปี 1957มีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายทั้งระดับปริญญาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Southern States University ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักการเรียนการสอนจะเป็นการฝึกทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรแบ่งออกเป็นหลายระดับ มีทั้งรอบเรียนเช้า บ่าย และเย็น
Squaw Valley Academy มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการศึกษาอย่างแท้จริง
The California State University เป็นผู้นำการศึกษาที่มี่คุณภาพสูง มีจำนวน 23 วิทยาเขต นักเรียนหว่า 400,000 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 40,000 คน เปิดโอกาสให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายการเรียน
University of California,Irvine ก่อตั้งขึ้นปี 1965 เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของ University of California เมือง Irvine ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมาก มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานการวิจัย
University of California,San Diego เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของ University of California มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานการวิจัย San Diegoเป็นเมืองที่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกบรรายากาศอบอุ่นเหมาะกับการเรียนอย่างแท้จริง

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Berkeley, Santa Cruz, Santa Barbara, San Francisco, San Diego, Los Angeles Westwood, Sacramento, Costa Mesa, Irvine, Pasadena
Florida
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน
Zoni Language Centers มีหลักสูตรการเรียนหลากหลายเพื่อเพื่อให้นักเรียนเลือกได้ตามต้องการ การเรียนจะเริ่มต้นในทุกๆวันจันทร์ทำให้นักเรียนสมัครเรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจารย์ของสถาบันแห่งนี้มีความรู้และประสบการณ์สูง สถาบันมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากสถาบันรวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
University of South Florida ตั้งขึ้นในปี 1956 มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นศึกษาด้านการวิจัย เมืองนี้เป็นเมืองที่มีสภาพอากาศดีเยี่ยม มีแหล่งท่องเที่ยวให้พักผ่อน

View this events     โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Tampa, Miami
Hawaii
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Honolulu
Chicago
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน
BIR Training Centre เป็นหนึ่งในสถาบันที่นักเรียนชาวต่างชาติรู้จักและมีความสนใจที่จะเข้าเรียนภาษาที่สถาบันแห่งนี้ ได้รับการรับรองจาก ISBE และ NCAมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือสถาบัรมีอุปกรณ์การเรียนครบครันทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Chicago, DeKalb
Nervada
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
FLS International เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำ ที่เปิดการสอนมากว่า 20 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตัน ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์ของอเมริกา ตั้งอยู่ใกล้ Boston Commonซึ่งเป็นสวนสาธารณะของบอสตันการเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้กับสถานีรถใต้ดินมีชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Las Vegas
New Hampshire
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Plymouth
New York
กลับเมนุบน
EC English เป็นสถาบันที่มีคุณภาพทางการเรียนการสอน ซึ่งรับการยอมรับจาก British Council ขนาดของห้องเรียนมีขนาดเล็กจะให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ทางสถาบันยังมีอุปกรณ์การเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนด้วย
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
FLS International เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำ ที่เปิดการสอนมากว่า 20 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตัน ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์ของอเมริกา ตั้งอยู่ใกล้ Boston Commonซึ่งเป็นสวนสาธารณะของบอสตันการเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้กับสถานีรถใต้ดินมีชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
GEOS Language Instituteสถาบันภาษาชั้นนำที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกโดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนเหมือนกันทั่วโลกสถาบันตั้งอยู่กลางตัวเมืองบอสตันใกล้สวนสาธารณะบอสตันชั้นเรียนมีขนาดกลางทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน
International House - New York เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุด ภายในโรงเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครับครัน มีโรงเรียนทั้งหมด 140 โรงเรียน ใน 40ประเทศซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอีกทั้งทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมภายนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้ทำร่วมกันเพื่อเป้นการฝึกทักษะต่างๆของนักเรียนไปด้วย
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน
Zoni Language Centersมีหลักสูตรการเรียนหลากหลายเพื่อเพื่อให้นักเรียนเลือกได้ตามต้องการการเรียนจะเริ่มต้นในทุกๆวันจันทร์ทำให้นักเรียนสมัครเรียนได้ตลอดเวลาซึ่งอาจารย์ของสถาบันแห่งนี้มีความรู้และประสบการณ์สูงสถาบันมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากสถาบันรวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
Felician College ห่างจากตัวเมือง New York เพียง 20 นาทีโดยรถไฟ ตั้งอยู่ย่านชานเมืองของรัฐ New Jersey ก่อตั้งมากว่า 80 ปีแล้ว มีหลักสูตรที่มีคุณภาพหลากหลาย ใส่ใจในรายละเอียดของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบความสำเร็จในการเรียนกับที่นี่
Fulton-Montgomery Community Collegeมีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอาคารเรียนรายล้อมด้วยธรรมชาติสถาบันมุ่งมั่นเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นเรียนมีขนาดเล็กอาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
Sprachcaffe International เป็นสถาบันที่มีอยู่มากกว่า 20 สาขาทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนเหมือนกัน นอกเหนือจากหลักสูตรภายในห้องเรียนแล้ว สถาบันได้จัดให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เช่น ไปเรียนนอกสถานที่ ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำในทุกเรื่องให้กับนักเรียนต่างชาติด้วย

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
Ohio
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Columbus
South Carolina
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Clemson
Texas
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Houston Clear Lake
Washington, DC
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน
Lado International College เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดมากว่า 30ปีทางสถาบันได้มีหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันเองโดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010
Washington
กลับเมนุบน
ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Seattle
Pennsylvania
กลับเมนุบน
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Philadelphia
Oregon
กลับเมนุบน
Kaplan Aspect ได้รับรองวิทยฐานะโดย ACCET ในสหรัฐอเมริกา สถาบันมีสถานที่ให้เลือกกว่า 38แห่งทั่วโลกซึ่งมีมาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับนักเรียนในด้านต่างๆทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไว้บริการอย่างครบครัน

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Portland
Verginia
กลับเมนุบน
Lado International College เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดมากว่า 30ปีทางสถาบันได้มีหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันเองโดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้
Virginia International University (VIU) ตั้งขึ้นในปี 1998เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายนักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในการเลือกวิชาเรียนมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ตลอดเพื่อให้นักศึกษาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้อีกดว้ย

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Arlington
Maryland
กลับเมนุบน
Lado International College เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดมากว่า 30ปีทางสถาบันได้มีหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันเองโดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 สาขาที่เมือง Arlington
Arkansas
กลับเมนุบน

ELS LANGUAGE CENTERS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์มากว่า 40ปีโดยสถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่อีกทั้งสถาบันเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากสถาบันแห่งนี้

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
Lincoln
กลับเมนุบน

University of Nebraska,Lincoln เป็นเมืองที่น่าสัมผัส เพราะว่าเป็นเมืองที่รวบรวมสิ่งต่างๆเอาไว้มากมาย มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย มีนักศักษาจากทั่วโลกกว่า 100ประเทศเข้ามาศึกษาทำให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

View this events      โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 31 Dec 2010 กลับเมนุบน
11.01.2009

 สัมมนาแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ...

[more]
22.09.2010

 BEDAC ใส่ใจเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงแดนไกล.

[more]
23.09.2010

 เยี่ยมน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...

[more]